کد خبر : 15718

تصادف

در مورخه بیست ویکم تیر ماه نود ویک ساعت 02:52 بامداد یکدستگاه خودرو پژو 405 بعلت سرعت زیاد وعدم کنترل خودرو به جدول بلوار برخورد نموده ومنجر به مصدوم شدن چهار نفر گردیده که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل جاده وجلوگیری از نشت بنزین وقطع سر باطری افراد […]

در مورخه بیست ویکم تیر ماه نود ویک ساعت 02:52 بامداد یکدستگاه خودرو پژو 405 بعلت سرعت زیاد وعدم کنترل خودرو به جدول بلوار برخورد نموده ومنجر به مصدوم شدن چهار نفر گردیده که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل جاده وجلوگیری از نشت بنزین وقطع سر باطری افراد مصدوم با همکاری اورژانس 115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شدند.

 

در مورخه بیستم تیر ماه نود ویک ساعت 23:11 ساکنین یک مجتمع مسکونی در پشت بام اقدام به آتش زدن زغال بر روی پیک نیک جهت درست نمودن کباب نموده که منجر به حریق پیک نیک گردیده که با تلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار حریق اطفاء گردید.

 

در مورخه بیستم تیرماه نودویک ساعت 10:13 حاشیه باغی در شهریارتوسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهریار حریق اطفاء واز گسترش آتش به باغ جلوگیری بعمل آمد.

لازم بذکر است در این آتش سوزی به هشت اصله درخت میوه خسارت وارد گردید.