کد خبر : 27006

f 2

به گزارش خبر شهریار به نقل از روابط عمومی فرمانداری قدس  در مورخه 1391/11/3 مصادف با روز سه شنبه  مراسم تودیع آقای علی جها نبخشی (که مدت سه سال برمسند فرمانداری شهرستان قدس بود و خدمات ارزند ه ای را برای این شهرستان ارائه نمود ) و معارفه آقای حسن موسوی ( کریمایی) در سالن […]

به گزارش خبر شهریار به نقل از روابط عمومی فرمانداری قدس  در مورخه 1391/11/3 مصادف با روز سه شنبه  مراسم تودیع آقای علی جها نبخشی (که مدت سه سال برمسند فرمانداری شهرستان قدس بود و خدمات ارزند ه ای را برای این شهرستان ارائه نمود ) و معارفه آقای حسن موسوی ( کریمایی) در سالن جلسات فرمانداری شهرستان قدس بر گزار میگردد .