کد خبر : 9800

نقشه شهریار  (2)

  خبر شهریار : با توجه به فرارسیدن سال نو بر خود لازم دیدیم تا نقشه کامل شهر شهریار را جهت استفاده کار بران عزیز بروی سایت قرار دهیم تا عزیزان هموطنی که قصد صفر به شهر شهریار را دارند براحتی طی مسیر نمایند .ضمنا قابل ذکر است این نقشه توسط شهرداری شهریاربه چاپ رسیده […]

 

خبر شهریار : با توجه به فرارسیدن سال نو بر خود لازم دیدیم تا نقشه کامل شهر شهریار را جهت استفاده کار بران عزیز بروی سایت قرار دهیم تا عزیزان هموطنی که قصد صفر به شهر شهریار را دارند براحتی طی مسیر نمایند .ضمنا قابل ذکر است این نقشه توسط شهرداری شهریاربه چاپ رسیده تا در ایام نوروز در اختیار میهمانان نوروزی قرار بگیرد .

نقشه شهریار  (2)